DE NATUURBOUWERIJ

Wij bouwen natuur.

Een voorbeeld project voor vergroening.

De groene specht is een bouwer. Spechten maken hun eigen woning en gebruiken daarvoor wat de natuur ze biedt. Groene spechten zoeken veel van hun voedsel op de grond; gewoon omdat het daar is. Ze kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen, als ze maar een beetje ruimte krijgen. 

De Natuurbouwerij is een voorbeeldproject voor vergroening in combinatie met kleinschalig wonen. De vergroening gebeurt door de aanleg van een (voedsel)bos dat zelf wordt geëxploiteerd. Dat is zonder subsidie mogelijk door de vergroening te combineren met kleinschalig en ecologisch verantwoord wonen. Een braakliggend terrein kan op deze manier worden omgetoverd tot een landgoed met veel natuur. Het project wordt zo zelfvoorzienend mogelijk opgezet. Voor dit project focussen we ons op gemeente De Bilt.

Wat maakt de Natuurbouwerij bijzonder?

De gemeenschapelijke meerwaarden

Ecologisch

Wij leggen nieuwe natuur aan door het bouwen van een (voedsel)bos. De hoge diversiteit aan boom- en plantensoorten in het bos creëert een rijk ecosysteem dat aantrekkelijk is voor wilde dieren en planten en waardoor het bodemleven kan herstellen. Een voedselbos kan tot 16 ton CO2 per hectare opslaan, in tegenstelling tot een gras akker wat zo’n 1 ton per hectare opslaat.  

Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk door onze woningen te bouwen met duurzame materialen en door grotendeels zelfvoorzienend te zijn in de vraag naar energie, voedsel en water.  

Sociaal

Wij willen een gemeenschap creëren waar we samen zorgdragen voor het welzijn van de natuur en mensen om ons heen.  Naast het (voedsel)bos is er ook ruimte voor een moestuin en een gemeenschapshuis. We zijn van plan om hier een ruimte te creëren voor educatieve en sociale projecten voor groot en klein. Waar schoolkinderen kunnen leren over hoe ons eten groeit en de buurt langs kan komen om te delen in de oogst. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werk- of stageplek te bieden. 

Economisch

De Natuurbouwerij is een mooi voorbeeld hoe de aanleg van nieuwe natuur door particuliere initiatieven  bekostigd kan worden. Het aanleggen en onderhouden van natuur kost gemeentes  en provincies veel geld. De provincie Utrecht heeft het voornemen om 4.570 hectare natuur aan te leggen. Hiervan betaalt de overheid 1.570 hectare nieuwe natuur binnen de bestaande natuurnetwerken (NNN). Voor overige 3.000 hectare is niet genoeg geld. Ons project biedt hier een oplossing voor. De kosten voor de aanleg én het onderhoud van het (voedsel)bos worden gedragen door de bewoners. Hierdoor ondersteunen wij de overheid in het aanleggen van meer natuur. Daarnaast biedt het project een betaalbare bron van biologisch en lokaal geproduceerd voedsel voor de buurt. Ook zullen de kleinschalige woningen zeer betaalbaar zijn wat het aantrekkelijk maakt voor starters en ouderen. 

Ben je benieuwd wie er achter het project staat? Kijk dan hier naar onze verhalen.

Heb je vragen?

Neem contact op via info@natuurbouwerij.nl voor meer informatie over het project