Ons project

Een voedselbos met kleinschalig wonen

In Nederland staan ruimte en natuur op gespannen voet met de woonfunctie. Met het project van de Natuurbouwerij wordt deze tegenstelling omgezet  in creativiteit, zodat wonen en natuur elkaar juist versterken. Door inzet van haar bewoners kan een plek gerealiseerd worden waar gebouwd wordt aan verrijking van de  natuur. Daarnaast zorgen we voor een wezenlijke meerwaarde voor onze omgeving.

Onze meerwaarden:

Voor de omgeving

Voor de omgeving is het project van waarde doordat de natuur een upgrade krijgt. Een kaal weiland veranderd in een aantrekkelijk bos. De buurt kan meeprofiteren van alle pracht op ons landgoed, het is openbaar en het (voedsel)bos en de moestuin zullen genoeg opbrengen om te delen met de buurt. Het gemeenschapshuis is voor de hele buurt. Het kan dienen als ontmoetingsplaats, educatiecentrum voor scholen, een inspirerende plek voor lezingen of als startpunt voor rondleidingen over het unieke zelfvoorzienende landgoed. Biologische producten van het landgoed kunnen via pluk-abonnementen, winkels en/of restaurants hun weg naar de omgeving vinden. 

Voor de gemeente

Voor de gemeente is het project een grote meerwaarde door de aanleg van gratis natuur. Hierdoor wordt tegemoetgekomen aan de landelijke  opdracht om meer bossen te planten. Het bos vormt een mooie compensatie van CO2 uitstoot en verbeterd ook het landschap.  De gemeente De Bilt kan door het afgeven van een  vergunning een landelijke voorlopers rol nemen in de  impasse tussen woningbouw en natuurverrijking.   


Voor de Natuur

Voor de Natuur schuilt de meerwaarde van het project erin dat een  drassig weiland met monocultuur omgezet wordt in een  landschap waar biodiversiteit voorop staat. Hier kunnen  dieren en planten volop gedijen en vindt er een betere  aansluiting plaats op de aanliggende natuurgebieden.  

Voor de Natuurbouwerij

Voor de Natuurbouwers is het van  waarde omdat we onze idealen om actief de natuur te verbeteren, kunnen  combineren met kleinschalig wonen. En hopelijk kunnen we ook landelijk als een mooi voorbeeld dienen.