Kleinschalig wonen

Het landgoed zal ook de kans bieden om kleinschalig en zelfvoorzienend te wonen. De bewoners streven ernaar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te genereren. Op het terrein zal elektriciteit worden opgewekt met zonnepanelen en wordt regenwater opgevangen voor grijswater gebruik. De woningen zelf zijn uiteraard kleinschalig en goed geïsoleerd. Ook worden de huizen gebouwd van zoveel mogelijk natuurlijke of hergebruikte materialen. Bij het concept hoort ook een circulaire levensstijl waarbij de bewoners ernaar streven een minimale hoeveelheid afval na te laten. 

 

Kleinschalig wonen betekent ook dat je meer in contact bent met je omgeving en dat zal ook moeten. In de eerste 30 jaar van een voedselbos moet er hard aan gewerkt worden. De bewoners zullen elke week een paar uur besteden om te planten, te oogsten en te verzorgen. Naast het voedselbos zijn er ook plannen voor een moestuin en wat dieren. In andere woorden: kleinschalig wonen, maar grootschalig natuur bouwen! 

Afbeldingen ter illustratie.