Waar?

We zoeken een plek in de Bilt. Waarom daar? Nou, daar wonen we al in de buurt! Een deel van ons woont in Utrecht, een deel in de Bilt of Bilthoven en een klein deel wat verder weg op de Utrechtse Heuvelrug. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar een kavel aan de Twislaan. Een zijstraatje van de Groenekanseweg, die de dorpen Groenekan en de Bilt met elkaar verbindt. We denken dat we daar een mooie bijdrage kunnen leveren door een grasland met weinig biodiversiteit om te zetten naar prachtige natuur waar veel groeit en bloeit. Het landgoed past goed in de omgeving en zorgt zelfs voor een verbetering van het landschap. Langs de Groenekanseweg staan prachtige huizen, met mooi onderhouden tuinen. Het stukje vanaf de spoorovergang richting de Bilt is wat minder mooi, het oogt wat rommelig en sfeerloos. Op de kavel aan de Twislaan staan wat vervallen gebouwtjes. Het gebied kan dus wel een upgrade gebruiken zodat het mooi aansluit bij de rest van de prachtige groenbuffer tussen de twee dorpen. De onder architectuur ontworpen bebouwing zal zoveel mogelijk uit het zicht blijven en het nieuwe groen versterkt het kenmerkende coulisselandschap.  

 

Het aan te leggen bos vormt ook een mooie groene uitloop van de wijk Brandenburg, een wens die al jaren leeft binnen de gemeente. In de lijn van deze natuurbeleving sluit het project ook bewust aan op bestaande wandelroutes, met idyllische wandelpaden langs mooie plekjes op het landgoed. Op deze manier draagt het project ook bij aan de intentie van provincie en lokale initiatieven om de ecologische hoofdstructuur in  het gebied te versterken.  

 

Aan de noordkant van het perceel ligt landgoed Beukenrode, met prachtige bossen. Aan de zuidkant is de Hogekampse plas, een bijzonder vogelrijk natuurgebied wat veel vogelaars trekt. Beide gebieden zijn onderdeel van Natuur Netwerk Nederland. Door het bouwen van natuur op het perceel aan de Twislaan, sluiten deze twee gebieden ook meer op elkaar aan. Het perceel aan de Twislaan is 7 hectare groot. Groot genoeg dus om heel veel natuur bij te bouwen! 

Onze visie voor de Twislaan

Waar staan wij nu?

We zijn een particulier initiatief en sinds 2020 met de gemeente de Bilt in gesprek over de kavel aan de Twislaan. Met ons plan zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij landelijke, regionale en lokale beleidsthema’s. Samen met de gemeente hebben we positieve gesprekken gehad met de Provincie Utrecht. 

We hebben een visie hoe De Natuurbouwerij op veel actuele thema’s een meerwaarde kan bieden. We staan ervoor open om lokale wensen en behoeften, waar mogelijk, op te nemen in het ontwerp. We gaan hierbij bewust het gesprek aan met de buurt en wijkverenigingen om draagvlak te vinden voor ons initiatief en horen graag aanvullende wensen of eventuele bezwaren. We willen het project op gepaste wijze in de omgeving integreren.

Het project wordt professioneel ondersteund. Onder andere met projectbegeleiding, het ontwerp van het voedselbos door Plantschap en de organisatie Natuurverdubbelaars.